ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.abc-assessors.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Responsable de les dades

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL en qualitat de responsable del tractament. ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL és la titular d'aquest lloc web, societat  domiciliada al Principat d’Andorra, a la vila d’Escaldes-Engordany, Passatge Antònia Font Caminal núm. 1, 3er pis, despatx 303,  inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari 7011485-J, telèfon 80 50 60 i correu electrònic abc@abc-assessors.com.

Delegat de protecció de dades

L’informem que el Delegat de protecció de dades és ABC ADVOCATS I CONSULTORS, SL, domiciliada a Escaldes-Engordany, Passatge Antònia Font Caminal 1, 3er. pis despatx 303, telèfon 805060 i correu electrònic abc@abc-assessors.com.

Dades personals que es recullen

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que  no es tracten categories especials de dades personals.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari faciliti dades personals. Quan per recaptar dades de caràcter personal s’utilitzin formularis, la identificació de l’usuari s’entendrà que és correcta ja que és el mateix usuari qui, voluntàriament, introdueix les dades en els formularis disponibles en el lloc web.

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu
  • Adreces postals o electròniques
  • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis

Les dades son limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Finalitat del tractament

ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, en funció del motiu pel qual ens les hagi  facilitat:

  • Gestionar les dades proporcionades pel propi interessat en el moment de contractar els nostres serveis i per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostre activitat professional que puguin ser del vostre interès
  • Realitzar, en cas que s’hagi subscrit a les nostres Newsletters, l’enviament de les mateixes tractant les dades facilitades per remetre-li.

La legitimació jurídica és el consentiment exprés.

Conservació de les dades

ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL a conservar les seves dades personals, es conservaran les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

Destinataris de les seves dades

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  1. Encarregats de tractament de ABC ASSESSORS I CONSULTORS SL que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL.
  2. Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei per als fins en ella definits.

Transferència de dades a tercers països

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets que disposeu

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic abc@abc-assessors.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat. A l’adreça de correu electrònica indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Retirada del consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Mesures de seguretat per protegir les seves dades

ABC ASSESSORS I CONSULTORS, SL li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.