Des del Grup ABC oferim el servei de registre de marques i de patents, en tant que mandataris i agents de patents acreditats davant l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra.

Comptem amb Advocats especialitzats en propietat intel·lectual que ofereixen als nostres clients un servei global en tot el que afecta als drets derivats de les marques, patents, autor i anàlegs, béns intangibles que, per a l’empresa, suposen un patrimoni  i valor diferencial imprescindible a l’hora de competir en el mercat i fonamental a l’hora d’estructurar les estratègies a curt, mitjà i llarg termini.

marques andorra

MARQUES

 • Registre i renovació de marques al Principat d’Andorra
 • Inscripcions al Registre de Marques del Principat d’Andorra (llicències, cessions, canvis de nom, canvis d’adreça, etc.)
 • Serveis de recerca i investigació
 • Registres estrangers (Marca Comunitària, Internacional i en altres països)
 • (...)
patents andorra

PATENTS

Registre i renovació de patents al Principat a Andorra

Inscripcions al Registre de Patents del Principat d’Andorra (llicències, canvis i modificacions, renúncies, etc.)

dominis

NOMS DE DOMINI I SIGNES D’ESTAT

 • Sol·licituds de registre de noms de dominis .ad
 • Renovacions de noms de domini .ad
 • Sol·licituds d’autorització de Signes d’Estat
 • Resolució d’incidències
 • (...)
dades

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 • Assessorament en la implantació i seguretat dels mecanismes per complir amb la legislació de protecció de dades personals vigent al Principat d’Andorra
 • Serveis de Delegat de Protecció de Dades
 • Redacció de circulars de privacitat i compromisos de confidencialitat per als treballadors amb accés a dades personals
 • Redacció de contractes entre el responsable del fitxer i l’encarregat del tractament de dades
 • Anàlisis i preparació de documentació per a la cessió de dades a tercers
 • Redacció d’informes jurídics sobre procediments o tractaments de dades
TECNOLOGIES

NOVES TECNOLOGIES

 • Contractes de noves tecnologies, revisió i adequació dels mateixos
 • Assessorament en comerç electrònic
 • Redacció d’avisos legals per a llocs webs
 • Assessorament jurídic en matèria de signatura electrònica, drets i contractació informàtica
SERVEIS JURÍDICS

SERVEIS JURÍDICS

 • Assessorament legal en matèria de propietat intel·lectual: franquícies, llicències, drets d’autor, contractes de distribució, acords de transferència tecnològica, defensa de la competència, mesures cautelars, diligències preliminars, etc.
 • Recursos administratius contra les decisions de l’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra
 • Requeriments i demandes judicials per infracció, caducitat, nul·litat i competència deslleial

Vol contractar els nostres serveis?

Preparem un pressupost personalitzat, sempre amb la màxima confidencialitat, tant per a empreses com per a particulars.