Grup ABC oferim el servei de resolució de consultes legals, econòmiques i fiscals així com la possibilitat de fer una reunió virtual en aquells casos en que el client no pugui o bé prefereixi no desplaçar-se a les nostres oficines per tenir una reunió presencial.

Segons la seva preferència, pot optar per enviar-nos la seva consulta mitjançant el formulari de petició de servei i obtindrà una resposta per escrit als seus dubtes, sense necessitat de desplaçar-se a les nostres oficines, o bé pot sol·licitar una reunió telemàtica a través del mateix formulari i un dels nostres assessors l’atendrà personalment en el dia i hora convinguts.

Funcionament del servei

1) Omplir el formulari de petició de servei i exposar la seva consulta per rebre la seva resposta per escrit o bé sol·liciti dia i hora per una reunió telemàtica indicant breument el motiu de la mateixa (garantim la confidencialitat de totes les dades.)

2) Premi el botó Enviar

3) Una vegada enviat el formulari, rebrà confirmació de recepció del mateix i, posteriorment, rebrà per e-mail una proposta d’honoraris pel servei sol·licitat. Si és de la seva conformitat se li enviarà la factura pel servei sol·licitat, quina haurà de ser abonada mitjançant transferencia bancària en qualsevols dels comptes bancaris indicats en la factura.

4) Si heu escollit el servei de consulta on-line per escrit, tan bon punt rebem el pagament, en el termini màxim de 48 hores laborables rebrà la resposta a la seva consulta per e-mail redactada pels nostres Advocats, Economistes o Assessors Fiscals

5) Si heu escollit el servei de reunió telemàtica, tan bon punt rebem el pagament, es mantindrà la reunió en la data i hora convingudes

Confidencialitat de les dades

Formulari de petició de servei: