La contractació dels servei CONSULTES ONLINE i REUNIONS VIRTUALS de la web www.abc-assessors.com, implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les següents condicions generals de contractació. Els serveis oferts per aquest lloc web són prestats per Advocats, Economistes i Assessors fiscals.

Objecte. Les presents Condicions Generals tenen per objecte la contractació del servei Consultes Online i Reunions virtuals prestat a la web a canvi dels honoraris indicats per les empreses del Grup ABC, pagats per endavant pel Client i prestats efectivament pels advocats, economistes i assessors fiscals que integren les mateixes.

Capacitat per a contractar. De conformitat amb la legislació aplicable, per ser perceptor del servei Consultes Online i Reunions virtuals el Client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per a contractar.

Descripció del Servei Consultes Online i Reunions virtuals prestat a través d'Internet. Els honoraris, requisits, aspectes inclosos i exclosos, i les condicions a través de les quals es presta el referit servei, figuren detallats en l'apartat corresponent a "requisits i condicions".

Honoraris. Els honoraris seran els indicats en la proposta d’honoraris que s’enviarà al client un cop rebuda la sol·licitud del servei a prestar.

Forma de pagament. El Client abonarà els honoraris mitjançant transferència bancària en qualsevol dels comptes bancaris indicats en la factura.

Mètode de contractació. Per contractar el servei "Consultes Online i Reunions virtuals" el Client ha d'emplenar els camps obligatoris del formulari corresponent.

Validesa del contracte. Les presents condicions generals són aplicables en el moment en què el client presti la seva conformitat, que s'entendrà prestada una vegada hagi abonat els honoraris corresponents